• Home
  • |
  • Blog
  • |
  • Implementeringsrådet vil tillade spam

april 1, 2018

Implementeringsrådet vil tillade spam

Ja nu tænker du nok, at det må være en aprilsnar, men det er det ikke. Kun ca. et år efter at et lignende forslag om at tillade spam i erhvervsforhold blev nedstemt i forbindelse med vedtagelsen af den nye markedsføringslov, er Regeringens Implementeringsråd nu på banen med samme ønske (se side 36) som det daværende markedsføringsudvalg. Og selv om det kun er et år siden forslaget sidst blev nedstemt, tøver Implementeringsrådet ikke med at kalde de nyligt reviderede regler for utidssvarende.

Implementeringsrådet har også det til fælles med markedsføringsudvalget, at det går lige så unuanceret til opgaven. Således har man i udvalget valgt kun at fokusere på de 4 andre EU-lande, hvor spam i dag er tilladt i erhvervsforhold, mens man ignorerer de øvrige 23 EU-lande. Læseren kan nok selv tænke sig til hvorfor. Nu er Implementeringsrådets opgave jo så godt nok også udelukkende at fokusere på forbedringer af erhvervslivets vilkår på bekostning af alle andre, men det som både markedsføringsretsudvalget og nu også Implementeringsrådet glemmer, er at deres eget bagland er både afsendere og modtagere af spam, ligesom de undervurderer den mængde af ligegyldige mails, alle virksomheder i givet fald vil modtage med omfattende tidsspilde til følge. Medlemmerne af de to udvalg har nok det priviligie, at de har sekretærer til at sidde og sortere spam-mails fra, hvorfor de i sagens natur ikke oplever bagsiden af medaljen, men der vil ikke gå lang tid efter en eventuel lovliggørelse af spam i erhvervsforhold til at de organisationer, der i dag ønsker en lovliggørelse, bliver kimet ned af deres egne medlemmer med ønske om at komme tilbage til tidligere ordnede forhold.

Related Posts

Implementeringsrådet vil tillade spam

Implementeringsrådet vil tillade spam

Spam bliver alligevel ikke tilladt i den ny markedsføringslov

Spam bliver alligevel ikke tilladt i den ny markedsføringslov

Markedsføringsudvalg vil tillade spam

Markedsføringsudvalg vil tillade spam

Beløbsreservationer på betalingskort

Beløbsreservationer på betalingskort

Peter Fogh Knudsen


Your Signature

Leave a Reply


Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}