Østre Landsret afsiger dom i Paypal-sagen

Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag.

Sagen vedrørte en forbruger, der i forbindelse med deltagelse i et onlinespil på nettet havde købt og betalt for nogle ydelser, han aldrig fik leveret.

Betalingen var foregået ved brug af køberens VISA/Dankort gennem PayPal, der er udbyder af og formidler betalinger med elektroniske penge. De virtuelle ydelser, som havde en samlet værdi af over 100.000 kr., var købt over en periode på ca. 3 måneder ad flere omgange. Forbrugeren modtog aldrig ydelserne trods flere rykkere, og han kontaktede derfor sin bank (Nordea), som var udsteder af hans VISA/Dankort, med anmodning om, at Nordea foretog charge back (førte pengene tilbage til forbrugerens konto) i overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for brug af betalingskort på nettet.

Læs mere...

Markedsføringsforbud foreslås ophævet

Økonomi- og Erhvervsministeren foreslår i et udkast til nyt lovforslag at ophæve forbuddene mod brug af rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer i markedsføringen. Ifølge udkastet ophæves forbuddene pr. 28. december 2009.

Baggrunden er gennemførelsen af servicedirektivet i dansk ret. Med servicedirektivet er det ikke længere muligt at håndhæve et forbud mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer over for udenlandske tjenesteydere, og man lægger derfor op til at ophæve forbuddene også i forhold til danske erhvervsdrivende for ikke at forvride konkurrencevilkårene.

Der er som nævnt tale om et udkast til lovforslag. Lovforslaget er endnu ikke fremsat i Folketinget, men udkastet er i høring hos en lang række parter med høringsfrist den 5. december 2008.

Hele lovforslagsudkastet kan læses på Høringsportalen.

Ny hjemmeside om urimelig handelspraksis

EU-Kommissionen har netop lanceret en ny hjemmeside, der på pædagogisk vis gennemgår de stadig forholdsvis nye regler i direktivet om urimelig handelspraksis, som trådte i kraft i december 2007. Især gennemgangen af den såkaldte sortliste er interessant. Her kan man hurtigt få et overblik over de markedsføringsformer der ifølge direktivet altid vil blive anset for ulovlige i alle EU-lande. Hjemmesiden er oven i købet også tilgængelig på dansk. Du finder den på isitfair.eu eller ved at klikke på banneret herunder.

Læskedrikreklamenævnet har behandlet sine to første sager

Så foreligger de to første afgørelser fra Læskedrikreklamenævnet.

Afgørelserne er ret summarisk gengivet på nævnets hjemmeside, men i den første sag havde Forbrugerrådet klaget over Royal Unibrews markedsføring af en ny 0,6 liters flaske idet markedsføringen efter Forbrugerrådets opfattelse stred mod § 4 i regelsættet for god markedsføring af læskedrikke, hvorefter reklamer for læskedrikke ikke må opfordre til et overdrevent forbrug.

Ikke overraskende fastslår nævnet, at det som sådan ikke er ulovligt at markedsføre en 0,6 liter flaske. Nævnet fastslår, at hverken teksterne eller billederne i reklamerne opfordrer til et overdrevent forbrug, jf. § 4, men at markedsføringen alene sender det budskab, at flaskerne har ændret størrelse.

Læs mere...